Draag bij aan het onderzoek naar kinderobesitas

Betere zorg voor kinderen met obesitas
In Nederland hebben ongeveer 450.000 kinderen overgewicht, van wie circa 75.000 obesitas of ernstige obesitas. Overgewicht, en met name obesitas, kan leiden tot ernstige lichamelijke en mentale problemen.

Lees meer

Bij de VU onderzoeken wetenschappers hoe de gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met obesitas kunnen worden verbeterd. Wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en een herziene landelijke behandelrichtlijn voor obesitas vergroten de kennis op het gebied van de zorg voor deze kinderen.


Sluiten

Met het afronden van de donatie ga ik akkoord met de Privacyverklaring VU Fondsenwerving.