Meer informatie over het onderzoek naar kinderobesitas

Lees meer

Nieuwe methode voor hulpverleners
Jutka Halberstadt is universitair docent Kinderobesitas aan de VU en landelijk projectmanager van Care for Obesity. Met haar team heeft zij, samen met andere wetenschappers en gemeenten, een methode ontwikkeld waarmee hulpverleners kinderen nog beter kunnen ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke leefomstandigheden van een kind, die gezond eten en bewegen lastiger maken.

Deze methode wordt inmiddels in 35 gemeenten toegepast. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) streeft ernaar dat in 2030 alle kinderen in Nederland die dat nodig hebben toegang hebben tot deze vorm van ondersteuning en zorg.

Quotes

“Het gaat om het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van kinderen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.”

Dr. Jutka Halberstadt
- Dr. Jutka Halberstadt

Meer onderzoek en vergroting maatschappelijke impact
Het is de ambitie van VU-onderzoekers om alle opgedane kennis, en de daaruit voortgekomen producten voor de praktijk, onder te brengen in een kennisinstituut. Vanuit dit instituut kan het onderzoek worden uitgebreid en de maatschappelijke impact worden vergroot.

Zo kan worden bekeken waar de kennis over psychosociale factoren, die van belang zijn bij de zorg voor kinderen met obesitas, tekortschiet. Daarnaast kan het kennisinstituut overzicht creëren van het onderzoek dat ook elders in Nederland is gedaan op het gebied van kinderobesitas en de resultaten hiervan. Op deze manier wordt de beschikbare kennis voor iedereen toegankelijk: voor beleidsmakers en zorgprofessionals, maar ook voor de kinderen en hun ouders.

Geef kinderen met obesitas de juiste zorg. Steun dit onderzoek.

Sluiten

Met het afronden van de donatie ga ik akkoord met de Privacyverklaring VU Fondsenwerving.