Meer informatie over het onderzoek naar valpreventie bij ouderen

Lees meer

Innovatieve methodes om valrisico te voorspellen
Mirjam Pijnappels is hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de VU en bij het onderzoeksinstituut Amsterdam Movement Sciences. Met haar team richt zij zich op valpreventie bij ouderen.

In het zogenaamde bewegingslab kijken de onderzoekers in een gecontroleerde setting hoe een lichaam reageert bij vallen en hoe valrisico kan worden voorspeld. Er wordt ook gekeken hoeveel en hoe stabiel ouderen bewegen door ze in hun thuissituatie een week lang kleine bewegingssensoren te laten dragen.

Mirjam werkt hierbij nauw samen met huisartsen, geriaters, fysio-/oefentherapeuten, thuiszorgorganisaties en technologische bedrijven. Met de resultaten van het onderzoek ontwikkelen ze innovatieve methodes om vallen te voorspellen en te voorkomen.

Quotes

“Hoe nemen mensen afstapjes, hoe stappen zij om objecten heen en hoe reageren ze op een balansverstoring, bijvoorbeeld wanneer zij op een loopband op een onbewaakt moment uit hun evenwicht worden gebracht?”

Prof. dr. Mirjam Pijnappels
- Prof. dr. Mirjam Pijnappels

Vitale veroudering
De onderzoekers streven ernaar een bijdrage te leveren aan vitale veroudering. Er wordt niet alleen gekeken naar de oorzaak van een val en hoe deze voorkomen had kunnen worden, maar ook naar de invloed van het gedrag van ouderen. Een eerdere val blijkt de belangrijkste voorspeller voor een toekomstige val en dus voor mogelijk (ernstig) letsel, zoals een breuk of hersenletsel.

Door het aantal valincidenten en blessures te verminderen kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven. Zo levert wetenschappelijk onderzoek een directe bijdrage aan de maatschappij.

Draag bij aan het bevorderen van een actieve en gezonde ouderdom. Steun dit onderzoek.

Sluiten

Met het afronden van de donatie ga ik akkoord met de Privacyverklaring VU Fondsenwerving.