Steun het VUfonds en draag bij

Al sinds haar oprichting staat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) voor waardegedreven onderwijs en onderzoek. We hebben alles in huis om samen met onze wetenschappers en studenten bij te dragen aan een betere wereld voor mens en planeet. Maar wil je als universiteit een verschil maken, dan is de steun van particulieren tegenwoordig onmisbaar.

Dit is dan ook de reden dat de VU en VUvereniging samen het VUfonds hebben opgericht en daarmee teruggaan naar de filantropische basis van de universiteit. Met het VUfonds doen wij een beroep op iedereen die de VU een warm hart toedraagt en het belang onderschrijft van onderzoek dat daadwerkelijk kan bijdragen aan die betere wereld.

Lees meer

Wij zetten vier doelen in de etalage:

Onderzoek naar long-covid

Veel mensen kennen in hun omgeving wel iemand die te maken heeft met langdurige klachten na corona. Vaak kunnen patiënten met het zogenoemde post-covid-syndroom, ook wel long-covid genoemd, langere tijd niet functioneren zoals voorheen. Het post-covid-syndroom vormt hiermee een belangrijk probleem voor de samenleving.

Oekraïense en Russische studenten in nood

De Vrije Universiteit Amsterdam is geschokt door de Russische inval in Oekraïne. Wij zijn diep bezorgd over de dramatische situatie en ontwikkelingen in Oekraïne. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor alle getroffen studenten en onderzoekers, ongeacht hun afkomst of nationaliteit.

Onderzoek naar kinderobesitas

Kinderobesitas hangt samen met een scala aan factoren waarop ouders en kinderen maar beperkt invloed hebben. Het onderzoek van Jutka Halberstadt richt zich op een behandeling van kinderen met obesitas waarin rekening wordt gehouden met deze specifieke factoren.

Onderzoek naar valpreventie bij ouderen

Naarmate mensen ouder worden, neem het risico op vallen toe. Het onderzoek van Mirjam Pijnappels richt zich op de kwaliteit van bewegen en het effect dat veroudering hierop heeft, zodat het risico op vallen kan worden voorspeld en voorkomen.

Sluiten

Met het afronden van de donatie ga ik akkoord met de Privacyverklaring VU Fondsenwerving.